بایگانی وبلاگ

کمکم کن

خداجونم .. اجازه هست از آرزوهام بگم برات ؟!… خدایا به آدما – به من – کمک کن تا بتونیم دنیامون رو از این زشتی نجات بدیم. کار اصلی با توست. با منتقم خون حسین (ع) .. اما تو گفتی

با برچسب:
ارسال در : دل نوشته های فاطمه