به مدد تو دم در بهشت

خدایا
ممنونتیم. خدایا شرمندتیم. می دونی وقتی میایم ازت تشکر کنیم تازه یادمون میافته که وای چه فرصت هائی رو از دست دادیم چه کارهائی می تونستیم بکنیم ولی حالا تا چشم باز می کنی وقت رفتن است.
خدایا راستشو بخوای می ترسم… می ترسم از اینکه وقتی از عرش تو رفتیم بیرون، دیگه اون پیوند و میثاق محکمی که بینمونه خدای ناکرده شل بشه خداجونم، مهربونم همونجور که یک سال کمکمون کردی و مقاوم و پایدار نگهمون داشتی این عهد و این پیمان رو هم محکم و مقاوم تر از همیشه نگهش دار تا به ابد و حتی تا و روز قیامت لب پل صراط و انشاءا… به مدد تو دم در بهشت.

ارسال در : مناجات ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*