پایان دوران حفظ کل

خداجونم شکرت،
شکرت از اینکه کمکمون کردی تا بالاخره کلمه به کلمه ی کلام تو رو حفظ کنیم. و انشاءا… در آینده ای نزدیک عمل، خدا گُله شکرت به خاطر اینکه این همه وقت هوامونو داشتی و دستمون رو محکم گرفته بودی تا محکم و استوار تا آخر خط رو بریم و یه وقت حتی برا یک لحظه عرشت رو، محل اقامتمون رو گم نکنیم تو گفتی (و لولا آن ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئاً قلیلاً).

مرداد 88 پایان دوران حفظ کل.

ارسال در : مناجات ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*